Besa Shahini

  • 98% e shqiptarëve kanë celular, po internet?
  • Mësimi “virtual”, i pamundur për ata që s’kanë dekoder
  • U investuan 172 milionë lekë, konviktet “peng” i mobilimit
  • Konvikte të reja me “Paktin për universitetin”, Shahini shkel premtimin
  • 9 dhjetor fillon mësimi, shkollat që nuk hapen në Tiranë
  • Mësuesit ndihmës në shkolla, të pasigurtë për vendin e punës