“Faktoje”, një organizatë fact-checking që promovon llogaridhënien e bazuar në të drejtën e informacionit dhe transparencën, u çel në Shqipëri në maj të vitit 2018 me mbështetje teknike të plotë nga projekti “Justice for All”, i financuar nga USAID, dhe u implementua nga EWMI. Qëllimi gjithëpërfshirës i “Faktoje” është të përmirësoje standarded publike të performancës në Shqipëri dhe, në më pak se dy vite, platforma është shndërruar në një burim të besueshëm informacioni dhe ka vendosur një shembull të gazetarisë së përgjegjshme dhe etike. Që nga krijimi i saj, “Faktoje” është njohur si organizata e parë fact-checking në Shqipëri nga një vendim i Gjykatës së Tiranës dhe është organizata e parë mediatike në Shqipëri që është bërë anëtare firmëtare e Rrjetit Ndërkombëtar të Verifikimit të Fakteve (IFCN).

Më 2 prill 2020, që është Dita Ndërkombëtare e Verifikimit të Fakteve, “Faktoje” lançoi website-n e ri, të ridizenjuar. Faqja e re, e cila u zhvillua me mbështetjen e JfA, është më e lehtë për t’u përdorur nga përdoruesit dhe telefonat celularë dhe përmban disa tipare që ndihmojnë “Faktoje”-n për ta prezantuar më mirë punën e saj, duke përfshirë një newsletter që ka një listë abonentësh që po zgjerohet.

Më konkretisht, përditësimet në website-n e “Faktoje” përfshijnë një hapësirë të re për videot dhe një tipar që i lejon të gjithë lexuesve të shohin rezultatin e verifikimit të deklaratave (e vërtetë, e pavërtetë, gjysmë e vërtetë ose pa kategori) si dhe premtimet (të mbajtura ose të pambajtura) thjesht duke përzgjedhur titullin e secilit artikull. Për më tepër, treguesit e faktometrit që “Faktoje” përdor rregullisht u vendosën në qendër të faqes për të theksuar qasjen e “Faktoje” ndaj verifikimit të fakteve dhe për të përforcuar njohjen e lexuesve me verifikimin e fakteve si një qasje ndaj gazetarisë cilësore.

Dizajni i faqes së ri përmban gjithashtu një hapësirë të dedikuar për përditësimet e COVID-19, duke përfshirë aksesin e shpejtë tek të dhënat kryesore, të bazuara në shifrat publike të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe një faqe dedikuar artikujve të përqëndruar ekskluzivisht në koronavirusin e ri COVID-19, duke përfshirë 71 artikuj të ngjashëm që Faktoje ka prodhuar që nga prezantimi i masave kufizuese të karantinës në Shqipëri në muajin mars. Këto Artikuj mbulojnë tre tematika kryesore: verifikimin e deklaratave nga zyrtarët publikë në lidhje me masat kufizuese dhe implementimine  tyre; identifikimin, ekspozimin dhe rritjes e ndërgjegjësimit rreth dezinformimit të lidhur me trajtimet e COVID-19; dhe impaktin e COVID-19 në sektorë të ndryshëm, si arsimi, shëndetësia, mjedisi dhe turizmi. Raportimi i “Faktoje” mbi COVID-19 synon të nxisë llogaridhënien e zyrtarëve publike për premtimet e bëra në lidhje me masat e ndërmarra për reduktimin e përhapjes së koronavirusit, si dhe pajisja i qytetarëve me informacion jetik mbi mbrojtjen nga virusi, duke luftuar dezinformimin.