Nxitja e llogaridhënies së zyrtarëve të lartë

Qendra “Faktoje”  e mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED) po zbaton në 10 bashki të vendit projektin mbi  promovimin e  llogaridhënies së zyrtarëve të lartë. Ekipi I Faktojes në bashkëpunim të ngushtë me gazetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile do të faktojnë 40 premtime dhe deklarata të kryetarëve të bashkive.

Ekipi I Faktojes  në bashkëpunim  të ngushtë me gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile, dhe përfaqësues të pushtetit lokal do të  analizojnë dhe verifikojnë  premtimet e kryebashkiakëve, dhe sesi qëndrojnë ato në raport me buxhetet apo vendimet e marra në Këshillat bashkiak.