Rreth Nesh

Misioni i “Faktoje” është të kontrollojë vërtetësinë e premtimeve, deklaratave dhe veprimeve të zyrtarëve publikë (dhe subjekteve që përfitojnë nga fondet publike) dhe më pas t’i thotë publikut të vërtetën

Vizioni
“Faktoje” kërkon një shoqëri që refuzon mashtrimin e zyrtarëve publikë ose subjekteve private.

Vlerat tona themelore janë: Përgjegjësia, saktësia, bashkëpunimi dhe puna në ekip, kurajo, pavarësia, integriteti, transparenca dhe besueshmëria. Përtej vlerave themelore, puna dhe vendimmarrja në organizatën tonë udhëhiqet nga këto parime: Idealizmi, këmbëngulja, qëndrueshmëria, serioziteti dhe gjithëpërfshirja.

Që prej themelimit të saj në 2018-n, sfidat e “Faktoje” kanë qenë, përzgjedhja e fakteve për t’u verifikuar, paanshmëria dhe vijueshmëria. Ky dokument pasqyron sesi kryhen këto procese.

Faktoje është pjesë e Aleancës për Media Etike.
Në rast se keni një ankesë klikoni këtu: