BallinaNë lupën e Fakteve

Në lupën e Fakteve

Organizata “Faktoje” pjesë e IFCN (Rrjeti Ndërkombëtar i Verifikimit të Fakteve) ofron prej vitit 2019 shërbimin e Verifikimit të Fakteve në Shqipëri.

Përmes mbështetjes së Bashkimi Evropian në Shqipëri, Faktoje do të kryejë verifikime të thelluara mbi tri çështje të rëndësishme: Mjedisi, COVID-19, dhe Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ekipi i Faktojes vijon të bashkëpunojë ngushtë dhe të ofrojë mundësi intership-i për studentët e gazetarisë, që janë të lidhur fort me faktet dhe verifikimin e tyre.

Video, quizz-e, trajnime, por edhe evente alternative janë pjesë e këtij projekti, që në thelb kanë faktin dhe thellimin tonë drejt së vërtetës.

Na ndiqni në www.faktoje.al