Bullizimi dhe emigracioni, problematikat që raportojnë të rinjtë në Balldren

Nga Faktoje - 29 Tetor, 2021

Pas disa trajnimeve të kryera nga ekspertët e edukimit mediatik dhe artit vizual, nxënësit e shkollës “Karl Gega” në Balldren tashmë kanë formimin e nevojshëm për të qenë raportues lajmi.

Gjatë këtij sesioni të radhës, të rinjtë përsëritën për efekt reflektimi çështjet kryesore të trajtuar më herët si 5 W-të (Who, What, Why, When, Where) dhe 1 H (How).

Seancën e shkuar ata patën mundësinë të ndërtojnë bazat e para të lajmeve të prodhuara nga vetë ata ndaj kësaj here fokusi ishte të zhvillimi i mëtejshëm i temave të përzgjedhura duke u ndalur ne fomulimin dhe paraqitjen në bazë të materialeve të shpjeguara nga mentorët e projektit në takimet e mëparshme.

2 prej temave të preferuara të përzgjedhura nga pjesëmarrësit ishin “Bullizimi” dhe “Emigracioni i të Rinjve”. Ekspertët i shoqëruan ata përmes rrugës e hapave që ndiqen për paraqitjen e lajmit të saktë për sa i përket formulimit me vëmendje të veçantë në verifikimin e burimit të lajmit, për të mos rënë në grackën e lajmit të rremë, por të ketë një qasje strikte të faktimit të informacionit të përdorur.

Thënë kjo, pjesëmarrësit kuptuan se është e rëndësishme që vëmendja e raportuesit apo hartuesit të lajmit të jetë kurdoherë aktive për të kryer kërkimet e nevojshme dhe mbledhur informacionin nga destinacione serioze për një lajm të saktë.

Kështu, pjesë e role-play dhe seancave ushtrimore të ditës ishte dhe kryerja e një anketimi të vogël mes tyre dhe me bashkëmoshatarë të tyre për të kuptuar mënyrat si mund të merren informacionet që nevojiten për shkrimin e lajmit me në fokus supozimin e dëshirës së rinisë për emigrim. Pjesëmarrësit, me mbështetjen dhe udhëzimin e vazhdueshëm të ekspertëve dolën me pikat kryesore të rezultuara nga anketimi.

Për më tepër, të rinjtë mësuan rëndësinë e intervistimit për t’i shtuar vlerën dhe saktësinë e burimeve të marrjes së informacionit artikullit të tyre.

Më parë, ata mësuan teknikat kryesore të metodologjisë së intervistimit duke vënë në rolin e të intervistuarit si dhe duke intervistuar miqtë e tyre. Për ta kompletuar eksperiencën, atyre iu dha detyra e intervistimit jashtë sallës e sesionit me ekspertët, në mënyrë që të ndërtojnë lajmin e tyre në mënyrë sa më të përafruar ndaj modelit gazetaresk që kanë mësuar në 2 sesionet e para, tanimë shoqëruar me komponentë shtesë si sondazhet, intervistat e pamjet.

Ekspertët Enkelejd Llanaj, Elira Çanga, Eno Milkani dhe ekipi i H.A.N.A, partneri në zbatim i projektit “Përpjekje e shoqërisë civile për të konsoliduar lirinë e medias dhe për të luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin Perendimor dhe Turqi”, me zbatues kryesor organizatën mediatike Faktoje.al , kanë zhvilluar disa takime me të rinjtë mbi edukimin mediatik.

Organizata Fact Checking Faktoje dhe ekipi i H.A.N.A, po zbatojnë projektin “Edukimi mediatik në
komunitetet lokale në Shqipëri” në kuadër të PËRBALLJE: Përpjekje e shoqërisë civile për të konsoliduar
lirinë e medias dhe për të luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin Perëndimor
dhe Turqi.

Ky botim u realizua me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e tij është
përgjegjësia e vetme e organizatës Faktojes dhe jo domosdoshmërisht pasqyron opinionin e Bashkimit
Europian.’