ANDI BORA

Një kërkesë për informacion, dërguar Bashkisë Tiranë nga Faktoje me datë 24 tetor, ende nuk ka marrë një kthim përgjigje.

Me datë 7 nëntor komunikuam me sektorin përgjegjës për kthimin e përgjigjes, pasi afati zyrtar kishte kaluar me dy ditë dhe na u tha shprehimisht se përgjigjja e kërkesës ishte përcjellë nëpërmjet shërbimit postar në adresën e ‘’Faktoje’’.

Megjithatë, kjo përgjigje ende nuk ka ardhur dhe jo si pasojë e ndonjë gabimi të kryer nga ana e shërbimit postar, por për shkak të moskoordinimit brenda institucionit të Bashkisë Tiranë.

Me datë 9 nëntor, na kontaktuan nga Bashkia Tiranë, sektori përgjegjës për trajtimin e kërkesës sonë sipas specifikave të pyetjeve dhe na thanë që sapo kishte mbërritur kërkesa e dërguar nga “Faktoje” duke na dhënë një pjesë të përgjigjes nëpërmjet komunikimit me celular.

Logjikisht, sektori për kthimin e përgjigjes dhe sektori për trajtimin e kërkesës nuk janë koordinuar, ose mund të thuhet krejt e kundërta; që sektori i kthimit të përgjigjes gënjen duke thënë që përgjigja është përcjellë me shërbimin postar.

Sot jemi në ditën e 20-të të pritjes për kthimin e përgjigjes. Në rast të kundërt, do t’i drejtohemi Komisionerit për të Drejtën e Informimit për ta ankimuar vonesën e përgjigjes, si pasojë e shpjegimit të bërë më sipër.