Ligji per te drejten e informimit

  • Gjashtë muaj pandemi, shumë pikëpyetje dhe refuzim ligji nga “shëndetësia”
  • 20 pyetjet pa përgjigje për Ministrinë e Rindërtimit
  • Prokuroria e Përgjithshme kthen përgjigje pas shkeljes së përsëritur të afateve ligjore
  • Ministria e Shëndetësisë vazhdon “avazin” me shkeljen e afateve për “të drejtën e informimit”
  • Bashkia Tiranë kujtohet të vendosë tabelat në kantieret e punëve publike
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e dytë)
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e parë)
  • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe drejtoria në varësi nuk njeh ligjin për “Të drejtën e informimit”