Menaxhim përmes djegies, “tema e dhimbshme” e mbetjeve në Pustec

Nga Marjo Brakaj - 6 Nëntor, 2020

E konsideruar si një “temë e dhimbshme” nga kryebashkiaku Kolefski, menaxhimi i mbetjeve vijon të mbetet një problem i pazgjidhur për Bashkinë Pustec. Mbetjet e nëntë fshatrave depozitohen në dy vendgrumbullime, ku “menaxhimi” i tyre shpeshherë bëhet përmes djegies.


Pali Kolevski, gjatë prezantimit si kandidat për kryetar të Bashkisë Pustec në zgjedhjet e 30 qershorit 2019, në praninë e kryeministrit Edi Rama, renditi ndër përparësitë e programit të tij, menaxhimin e mbetjeve.

Largimi i mbetjeve është një temë e dhimbshme që duhet të zgjidhet në kohën më të shkurtër – u shpreh ai më 16 qershor.

Në muajin korrik 2020, “Faktoje”, përmes një kërkese për informacion pyeti në Bashkinë Pustec se çfarë po ndodhte me menaxhimin e mbetjeve.

Kërkesë për informacion drejtuar Bashkisë Pustec

Jemi në finalizim të marrëveshjes me landfillin e Maliqit (Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë) dhe shumë shpejt do të fillojë transportimin e mbetjeve – na u komunikua nga Bashkia Pustec.

Më 27 gusht 2020, me Vendim të Këshillit Bashkiak në territorin e Bashkisë Pustec u miratuan dy vendgrumbullime për mbetjet, një në Fshatin Goricë e madhe dhe një në Pustec, njohur ndryshe edhe si Liqenasi.

Vendim i Këshillit Bashkiak Pustec për miratimin e vendgrumbullimeve

Në muajin shtator “Faktoje” shkoi në Pustec me qëllim verifikimin në terren të situatës.

Mbetjet i grumbullojmë, një herë në javë vjen një automjet i bashkisë që i merr dhe i transporton te fushat ku grumbullohen mbetjet. Problem është se as kosha mbeturinash nuk ka. Jemi edhe zonë turistike e nuk i ka hije që pas kaq shumë vitesh të kemi problem ende mbetjet –  i tha “Faktojes” Andoni 55 vjeç, banor i Pustecit.

Pustec (Liqenas), 4 shtator 2020

Është një ndër problemet e trashëguara në vite. Realisht mbetet problem i madh. Në Bashkinë Pustec ishin 6 fusha mbetjesh. Katër i mbyllëm, dy vijojnë të jenë aktive. Jemi në proces negociimi për t’i transportuar mbetjet në Landfillin e Maliqit. Kjo mbetet e vetmja zgjidhje, pasi nuk kemi as kushtet infrastrukturore e as buxhetin për t’i mirëmenaxhuar – i tha “Faktojes”, Jani Nikolla, njëri nga nënkryetarët e Bashkisë Pustec.

Fusha e mbetjeve në, Pustec (Liqenas) 04.09.2020

Menaxhimi i mbetjeve, nëse mund të konsiderohet i tillë, konsistonte në djegien e tyre, në kodrën që gjendej mbi 5 fshatra të Bashkisë Pustec.

Fusha e mbetjeve në, Pustec (Liqenas) 04.09.2020

Pas, fushës së mbetjeve në Lajthizë, “Faktoje” shkoi edhe në fushën e dytë aktive, atë të Goricës së Vogël.

Fusha e mbetjeve në Goricë e Madhe, Pustec 04.09.2020

Edhe aty situata vijonte të ishte problematike. Mbetje plastike, ushqimore dhe inerte gjendeshin në një sipërfaqe, në afërsi të zonave të banuara.

Fusha e mbetjeve në Goricë e Madhe, Pustec 04.09.2020

Sipas Planit Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta, në Bashkinë Pustec prodhohen mesatarisht 1 ton mbetje çdo ditë.

Me fondet që na jep qeveria ne vetëm sa sigurojmë rrogat e punonjësve të bashkisë. Mënyra e ndarjes së këtyre fondeve duhet të rishikohet mbi bazën e kapaciteteve. Ne përfitojmë fonde mbi bazën e numrit të popullsisë– i tha “Faktojes” Jani Ago, nënkryetari tjetër i Bashkisë Pustec, pasi u pyet mbi problemin e menaxhimit të mbetjeve.

Gjendja e krijuar nga ndotja për shkak të mbetjeve në Pustec dhe mungesa e investimeve ishte objekt i interpelancës mes deputetit Vasil Sterjovski dhe ministrit te turizmit Blendi Klosi. Në seancën parkamentare të 17 shtatorit 2020.

Ministri i Turizmit, Blendi Klosi argumentoi se ishin bërë investime edhe për menaxhimin e mbetjeve, por verifikimi në terren nuk dëshmonte ndonjë të tillë.

Premtimin e kryetarit të Bashkisë Pustec, Pali Kolefski lidhur me zgjidhjen përfundimtare të menaxhimit të mbetjeve në territorin e 9 shtartave, pas kërkesave zyrtare dhe vëzhgimit në terren do ta kategorizojmë si “Premtim të pambajtur”.

Lexo dhe: Mbi 5 mijë banorë në Pustec në “kërkim” të një farmacie dhe qendre shëndetësore funksionale

“Faktoje”, e mbeshtetur nga National Endowment Democracy (NED) po monitoron 10 bashki në vend, dhe po verifikon nëse janë mbajtur ose jo premtimet e dhëna nga kryebashkiakët.