menaxhim

  • Menaxhim përmes djegies, “tema e dhimbshme” e mbetjeve në Pustec
  • A është “histori suksesi” menaxhimi i situatës së “Covid-19”?