Çdo ankesë e ardhur në “Fakto dhe Ti” është dërguar pranë institucioneve përkatëse. Disa qytetarë kanë gjetur zgjidhje të problemeve.
Për shumë të tjerë kërkohet më shumë kohë! Ju na besoni ankesën tuaj.
Ne ju premtojmë se zëri juaj do të dëgjohet!