Faktoje do të përcjellë ankesën tënde pranë institucioneve përgjegjëse.

Dhjetra qytetarë nga Tirana, Durrësi, Vora dhe Kurbini kanë dërguar ankesën e tyre në aplikacionin “FAKTO DHE TI”!

Faktoje pasi ka verifikuar ankesën ka dërguar kërkesa zyrtare pranë institucioneve përkatëse, në mënyrë që problemi i qytetarëve të dëgjohet dhe të marri zgjidhjen që kërkohet ligjërisht.

Faktoje prej 2 vitesh ka ndjekur procesin e rindërtimit, duke e vënë theksin tek transparenca dhe llogaridhënia.

#Faktodheti #Faktoje #Rindërtimi #Followthemoney #Gjurmoparanë