Ministri Arben Ahmetaj, më 24 mars 2020, në emisionin “Opinion”, garantoi se shteti shqiptar s’do t’i paguante asnjë lek biznesmenit italian, Francesco Becchetti. Këtë deklaratë ai e bëri pasi Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit vendosi se Shqipëria do duhet t’i paguante në formë dëmshpërblimi këtij të fundit rreth 100 milionë euro. Më pak se 4 muaj nga deklarata e Ahmetajt, Ministria e Financave pasqyroi në raportin e fundit për zbatimin 6 mujor të Buxhetit të Shtetit, detyrimin prej 109,5 milionë eurosh ndaj palëve që kanë paditur shtetin shqiptar, ku 99,5 milionë euro do t’i përfitojë biznesmeni italian.


Ça e keni tani këtë histori. Jo! Asnjë kokërr leku nuk do marrë. Asnjë kokërr leku – deklaroi ministri Arben Ahmetaj në emisionin “Opinion” më 24 mars 2020, kur u pyet mbi vendimin e Arbitrazhit për gjobitjen e shtetit shqiptar, pas padisë së ngritur nga biznesmeni Franchesco Beccheti.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në raportin për zbatimin e Buxhetit të Shtetit në 6 mujorin e parë, raporton për një detyrim total të shtetit shqiptar prej 109,5 milionë euro si rrjedhojë e humbjes së gjyqeve në Gjykatën e Arbitrazhit.


Detyrime për vendimet e Arbitrazhit Ndërkombëtar (në EUR), burimi: Ministria e Financave

Nga fatura totale që qeveria shqiptare do të paguajë, si pasojë e detyrimeve që rrjedhin nga vendimet e gjykatave ndërkombëtare, biznesmeni italian, Francesco Beccheti do përfitojë 99,5 milionë euro për shpronësimin e padrejtë të paditësit, ndërsa 311 mijë euro janë pagesa që qeveria jonë është e detyruar të bëjë si palë humbëse në këtë proces gjyqësor.

Nga fatura totale që qeveria shqiptare do të paguajë, si pasojë e detyrimeve që rrjedhin nga vendimet e gjykatave ndërkombëtare, biznesmeni italian, Francesco Beccheti do përfitojë 99,5 milionë euro për shpronësimin e padrejtë të paditësit, ndërsa 311 mijë euro janë pagesa që qeveria jonë është e detyruar të bëjë si palë humbëse në këtë proces gjyqësor.

Shifrat e publikuara nga Ministria e Financave, tashmë janë kontabilizuar në llogaritë e buxhetit duke e bërë të ekzekutueshme shlyerjen e kësaj fature të majme për buxhetin e shtetit. .

Ministria e Financave në raportin e publikuar pohon se, shuma prej 109,5 milionë eurosh ka të bëjë me vendimet e formës së prerë për zgjidhjen e konflikteve në mosmarrëveshjet dy ose shumëpalëshe, në ngarkim të shtetit shqiptar.

Ato kanë të bëjnë me vendimet e formës së prerë për zgjidhjen e konflikteve në mosmarrëveshjet dy ose shumëpalëshe, në ngarkim të shtetit shqiptar. Duke patur parasysh efektet e qënësishme financiare që rëndom shoqërojnë këto vendime, ato vlerësohen me risk të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit. Në pjesën më të madhe, efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtyre vendimeve janë përballuar nga buxheti i vetë institucioneve buxhetore (kryesisht ministri linje), të cilat kanë qenë edhe palë e paditur në gjykimet respektive. Kjo, me qëllimin final të lehtësimit, reduktimit dhe/ose shmangies së barrës financiare mbi buxhetin e shtetit. Për periudhën janar-qershor 2020, nga institucionet buxhetore është raportuar se nuk janë kryer pagesa për vendime Arbitrazhi. Detyrimi total i akumuluar për Arbitrazhet Ndërkombëtare, rezulton në rreth 109.5 milion EUR – thuhet ne raportin e Ministrisë së Financave.

Biznesmeni italian Francesco Beccheti paraqiti çështjen kundër shtetit shqiptar në Gjykatën e Arbitrazhit Ndërkombëtar (ICSID) më 29 qershor 2015, ku kjo e fundit, përmes një komisioni të përkohshëm të posaçëm (Ad Hoc), më 24 mars i dha të drejtë biznesmenit duke kërkuar nga Shqipëria ta dëmshpërblejë me rreth 100 milionë euro.

Biznesmeni italian, Francesco Becchetti do dëmshpërblehet për mbylljen dhe sekuestrimin e televizionit “Agon Chanel”, kompanitë energjitike dhe një sërë investimesh të tjera të kryera në Shqipëri.

Fatura që qeveria shqiptare do të shlyejë ndaj vendimeve të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit është e përfërt me shumën e dy paketve ekonomike të qeverisë për përballimin e pandemisë së Covid-19.

Nga verifikimi i kryer, vendosëm që deklaratën e ministrit Ahemtaj, në raport me të dhënat zyrtare nga Ministria e Finacave, ta kategorizojmë si “Të pavërtetë”.