zjarre

  • Pylli në Seman, mes kërcënimit të zjarreve dhe ndotjes