negociata

  • A duhet “fajësuar” Maqedonia e Veriut se penalizoi Shqipërinë për negociatat me BE-në?
  • Çelen negociatat me BE-në, por ku jemi me 9 kushtet e Gjermanisë?