Prej tre javësh nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, po zhvillojnë mësimin online. Edhe pse kjo është një metodë e ndjekur dhe në vendet e tjera të prekura nga koronavirusi, në Shqipëri për disa shkaqe “të mësosh nga shtëpia” po has shumë vështirësi.