Si të dallojmë keqinformimin, disinformimin dhe propagandën dhe çfarë pasojash sjellin në shoqëri.
Mediat sociale janë kanali kryesor i komunikimit, por edhe i disinformimit të opinionit publik.