Faktoje në bashkëpunim me departamentin e Gazetarise dhe Komunikimit, me mbështetje të prezencës së OSBE-së, ka nisur kursin e parë Fact-Checking në Shqipëri.