Artikulli manipulues mbi COVID-19 u shpërnda me qindra herë nëpër rrjetet sociale. Mungesa e elementeve bazike të një shkrimi gazetaresk nuk është pengesë që ky artikull të lexohet nga mijëra njerëz, dhe të njëjtët t’i informojë në mënyrë jo-korrekte. Teoria që përcillet nga ky artikull është përgënjeshtruar nga mediat italiane.