Në kuadër të projektit BAT, po kërkohet media mentor për të trajnuar organizata të shoqërisë civile, studiuesit dhe gazetarët mbi transparencën buxhetore, llogaridhënien, integrimin gjinor dhe mjetet për monitorimin dhe vlerësimin e buxhetit.

Aplikantët duhet të sjellin CV-në e tyre dhe ofertën financiare në adresën silvagjermeni@faktoje.al. Afati deri më datë 15 Mars 2024.

Për më shumë lexoni termat e referencës.