Vlore

  • Vunoi përtej fasadës
  • Vlorë dhe Elbasan, rreth 300 familjet e prekura nga tërmeti, pa dëmshpërblim
  • A e dëmton turizmin kryerja e punëve publike gjatë verës?
  • Shfrytëzimi i Shushicës për ndërtimin e rrugës i kushton shtrenjtë mjedisit
  • Ujërat e zeza derdhen në det pranë impianteve të kushtueshme
  • Rruga për në Kuzum Baba në Vlorë e amortizuar
  • Stolat inteligjentë në Vlorë janë jofunksionalë
  • Protesta në kohë pandemie
  • COVID-19, situata në Vlorë dhe Gjirokastër