Shpenzime

  • Zero transparencë për 324 milionë lekët e shpenzuara nga Ministria e Shëndetësisë për Covid-19
  • Shpenzimet për udhëtime të ministrisë pa portofol të Sipërmarrjes
  • Sa shpenzohet për 1 ditë në plazhin e Velipojës?