Qendra Shendetesore

  • Në Belsh ka ende fshatra pa qendra shëndetësore edhe pse u premtuan 5 vite më parë
  • Mbaruan vaksinat, por jo kërkesat, vaksinohen vetëm ata që “ua mban xhepi”
  • Qendrat shëndetësore të rikonstruktuara, por jo në funksion të qytetarëve
  • Rikonstruktimi i qendrave shëndetësore, objektiv i papërmbushur i qeverisë