Evis Kushi

  • A mund të vazhdohet me mësimin e kombinuar kur ai po rezulton jo efektiv?
  • Evis Kushi: Kemi shtuar mësuesit ndihmës në shkolla
  • Masat e reja Anti-Covid, u shpallën për t’u shkelur nga politikanët
  • Kushi: Nuk ka asnjë shkollë të mbyllur nga Covid-19