bujqesia

  • A pati nevojë bujqësia për paketë ndihmëse ekonomike?
  • Çfarë tregojnë shifrat e 2019-s për bujqësinë dhe blegtorinë
  • Çfarë ndodh me bujqësinë shqiptare në situatën e COVID-19