Bashkia Elbasan

  • Çfarë u përmirësua në infrastrukturën problematike të lagjeve në Elbasan?
  • Premtimet e papërmbushura për matjen e ndotjes dhe shtimin e hapësirave të gjelbërta në Elbasan
  • “Faktoje” teston 61 bashkitë, vetëm 18 kthejnë përgjigje në kohë