Punimet për rikonstruksionin e rrugës Ersekë –Leskovik nisën në maj të vitit 2022 dhe duhet të përfundonin brenda një viti. Por projekti 7,4 milionë euro i financuar nga BERZH dhe qeveria ende nuk ka përfunduar. Ndërhyrja në aksin 42 km pritet të mbyllet në fund të muajit qershorit. 

Esmeralda Topi 

Në maj të vitit 2022 nisën punimet e para për rikonstruksionin e rrugës Ersekë-Leskovik. 

Projekti me vlerë 7,4 milionë euro, bashkëfinancuar nga BERZH dhe qeveria shqiptare është pjesë e Programit për Zhvillimin e Turizmit dhe Infrastrukturës në Shqipëri. 

Sipas kontratës, ndërhyrja në aksin 42 km të gjatë do të zgjaste një vit. Teksa afatet e përfundimit të rrugës ishin shkelur, kryeminsitri Edi Rama ndau një tjetër afat. 

Sipas Ramës, rruga ishte drejt përfundimit në fund të vitit të kaluar. 

 “Drejt fundit punimet në rrugën Leskovik-Ersekë, pjesë e lidhjes turistike të Gjirokastrës, Përmetit, me Ersekën dhe Korçën, dy zona me potencial të jashtëzakonshëm kulturor dhe natyror, një investim që do të shkurtojë distancat e udhëtimit dhe do të jetë një dritare më shumë për zhvillimin e turizmit në vendin tonë“- shkruante Rama në rrjetet sociale, nëntorin e kaluar. 

Ndryshe nga sa premtoi kryeministri, rruga nga Erseka në Leskovik ende nuk ka përfunduar. 

Verifikim

Një muaj më parë Faktoje udhëtoi drejt Ersekës për të parë nga afër ecurinë e punimeve. Mesditën e 24 majit përgjatë segmentit 42 km nuk po punohej. 

Nga Erseka deri në fshatin Borovë, e gjithë rruga ishte me probleme. Ccdo 50 metra gjeje gropa në mes të asfaltit. 

Ndërsa në fshatin Barmash, rruga kishte pësuar rrëshqitje. 

Nisur nga situata që gjetëm në terren ne ju drejtuam me një kërkesë për informacion, Fondit Shqiptar të Zhvillimit- njësisë zbatuese të projektit. 

‘Pavarësisht problematikave që lidhen me azhornimin e projektit sipas gjendjes faktike në terren dhe vështirësive meterologjike që kanë ndikuar në grafikun e punimeve, zbatimi i projektit po ecën me ritme të mira.’, thotë FSHZH. 

Rruga pritet të përfundojë brenda muajit qershor, pohon Fondi Shqipat i Zhvillimit.

‘Pas përfundimit të shtresës së asfaltobetonit do të vijohet me vijëzimin e të gjithë gjatësisë së rrugës dhe montimin e pjesës së mbetur të parapetit metalik (guardrail) duke parashikuar përfundimin e projektit brenda muajit.’, argumenton FSHZH.

Çfarë parashikon projekti?

Ndërhyrja në rrugën Ersekë-Leskovik synon të përmirësojë cilësinë dhe sigurinë e qarkullimit duke ruajtur gjurmën ekzistuese të rrugës- duke filluar nga varrezat e qytetit të Ersekës dhe deri në kryqëzimin e rrugës Leskovik -Dogana Tre Urat.

Rruga do të zgjerohet në të gjithë gjatësinë deri në 5 metra. Në tërësi, ndërhyrja parashikon: 

  • Ndërtimin e shtresave asfaltike të rrugës ekzistuese
  • Ndërtimin e nënshtresave (në shtresat me dëmtime të mëdha);
  • Zgjidhjen e drenazhimit të rrugës;
  • Ndërtimin e mureve mbajtëse dhe pritëse;
  • Ndërtimin e tombinove dhe veprave të artit në rrugë;
  • Sinjalistikën vertikale dhe horizontale;

Rruga lidh qytetin e Ersekës me qytetin e Leskovikut dhe është arterie kryesore lidhëse e Shqiperisë Juglindore nga Tepelena – Përmet – Kolonjë – Korçë në lëvizjen e mjeteve, banoreve, mallrave, etj.

Eshtë një zonë me një peizazh të pasur natyror dhe njëkohësisht është e vetmja rrugë lidhëse për banorët e fshatrave të Kolonjës me qytetin e Ersekës dhe më tej me zonën e Korçës.

Njëkohësisht ky aks rrugor rezulton të ketë një dimension strategjik për zhvillimin e turizmit në rajonet e Përmetit, Korçës dhe Gjirokastrës dhe i shërben banorëve jo vetëm të Ersekës, por edhe të gjithë turistëve vendas e të huaj të cilët frekuentojnë zonën juglindire të Shqipërisë.

Përfundim 

Nisur nga verfikimet e bëra dhe informacionet e mbledhura, premtimin e kryeminsitrit Edi Rama se rruga Ersekë-Leskovik do të përfundonte fundvitin e kaluar e kategorizojmë të pambajtur.