Qarku i Shkodrës i siguron 11 deputetë Parlamentit të vendit. Ky numër mandatesh ka mbetur i pandryshuar gjatë zgjedhjeve të fundit, duke e mbajtur të njëjtë edhe për këtë vit. Mandatet elektorale për zgjedhjet 2013 dhe 2017 janë shpërndarë në një numër më të lartë partish se në shumicën e qarqeve të tjera, saktësisht në 5 të tilla.