Në Korçë zgjedhësit do të votojnë për të vendosur fatin e 11 mandateve elektorale. Numri i mandateve në këtë qark ka ardhur në rënie nga viti 2013, kur Korça kishte 12 mandate, në vitin 2017 me 11 mandate, numër i cili ruhet edhe sot. Paralelisht edhe numri i votuesve ka ardhur në rënie me 7%, nga 148.337 votues në vitin 2013 në 132.463 në vitin 2017.