Qarku i Durrësit ka njohur disa ndryshime kundërthënëse përgjatë dy zgjedhjeve te fundit. Ndërsa numri i mandateve ka ardhur në rritje, nga 13 deputetë që Durrësi i jepte parlamentit në vitin 2013 në 14 deputetë që i dha në vitin 2017, numri i votuesve ka ardhur në rënie. Në vitin 2013 kanë votuar 157.084 zgjedhës ose 50.13%, një numër që ra deri në 150.553 votues në vitin 2017, ose 44.76% e zgjedhësve.