Fieri është qarku i dytë për nga numri i mandateve pas Tiranës, me 16 deputetë nga kjo zonë të cilët ulen në Parlamentin e vendit. Nga zgjedhjet e vitit 2013 në ato të vitit 2017, numri i votuesve ka ardhur në ulje me më shumë se 7%, respektivisht 205.312 votues për vitin 2013 në 185.698 për vitin 2017.