https://www.youtube.com/watch?v=O6e5SeDV2Uk
Në morinë e informacione  që qarkullojnë online rreziku i dizinformimit është kudo.
Çdokush prej nesh mund të bëhet objekt i Lajmeve të Rreme…
Ndaj mos BESO
Verifiko
Fakto!