Pandemia kërkon transparencë dhe informim 🧐

Për të luftuar infodeminë, nevojiten fakte dhe jo opinione 🤐

Për të luftuar infodeminë, Faktoje realizoi 50 shkrime në 6 qytete të vendit ✍️

Faktet shpëtojnë jetë! 👍

Beso tek Faktet! 🔍