*Shkrimi publikohet në kuadër të projektit #YOUTHRAP, një bashkëpunim i #Faktoje me IREX Albania për të nxitur të rinjtë që të jenë kërkues të së vërtetës dhe verifikues të fakteve.