paketa e zgjeruar

  • Përditësimi i shifrave të Tatimeve kalon nga Facebook-u i kryeministrit Rama
  • “Saga” e paketës së zgjeruar, mijëra individë s’e kanë marrë ende pagesën 40 mijë lekë
  • Tejkalohen dy afatet e kryeministrit Rama për pagesën e paketës së zgjeruar
  •  “Paketa e zgjeruar”, bizneset e mëdha dhe ato turistike në përpjekje për të mos falimentuar