dhune

  • A po shkelen të drejtat e njeriut nën justifikimin e “Covid-19”?
  • “Cila dhunë policore?”