Bashkia Himare

  • Himarë, dështon projekti i ndarjes së mbetjeve që në burim