arsimi

  • 9 dhjetor fillon mësimi, shkollat që nuk hapen në Tiranë
  • A ka shpenzuar qeveria Rama çdo vit 4% të PBB për arsimin?