Po Lexoni:
Miliona lekë investime, hekurudha Fier-Vlorë ende nuk është funksionale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shkruani fjalën dhe shtypni enter.