transporti publik

  • Edhe një javë tjetër pa transport publik
  • Transporti publik rrezikon të mos rinisë në 15 qershor, paralajmërojnë operatorët 
  • Mungesa e transportit publik pengoi rikthimin e studentëve në auditore
  • Transporti urban i paralizuar në Tiranë. Përse nuk ndjekim dot modelin e Italisë?
  • Hapja graduale e aktiviteteve, po transporti urban?