teliti

  • Akuzat e ndërsjella politike, shifrat reale të borxhit publik dhe 4 P-të
  • Teliti: “Në krahasim me gushtin e vitit të kaluar, u arkëtua 33% T.V.SH më pak”