Suedi

  • Të pavërtetat e kryeministrit Rama në komunikimin për vijimin e “Fazës II” të hapjes si pasojë e “Covid-19”