subashi

  • Dështoi premtimi për pastrimin e Gjanicës, kompanitë e naftës vijojnë të ndotin lumin
  • Subashi, në dy mandate të njëjtat premtime të pambajtura
  • Subashi vetëm shtëpinë me gruan, llogaritë bankare përgjysmë me “të tjerë”