merxhan daci

  • Votimi i emigrantëve: Shpresë dhe mosbesim
  • Çfarë po ndodh 3 muaj pas kërkesës për faturat
  • Shpenzimet për udhëtime të ministrisë pa portofol të Sipërmarrjes
  • SKANIM I 5 KRITEREVE – A i ka përmbushur Shqipëria kushtet e BE për hapjen e negociatave