liria e medias

  • Mungesa e lirisë në median shqiptare, e gjithëpranuar – misioni i KiE takime dy ditore ne Shqipëri
  • Pikëpyetjet mbi lirinë e medias në Shqipëri