kesh

  • TEC-i i Vlorës, jofunksional por shpenzon miliona euro në vit