karantine

  • Izolimi i detyruar nga pandemia dhe shtimi i rasteve të dhunës në familje
  • Aeroporti “Nënë Tereza” në “karantinë”