fatura

  • Fatura e dëmeve të tërmetit do publikohej në mesin e muajit janar, por nuk ndodhi
  • Shpenzimet për udhëtime të ministrisë pa portofol të Sipërmarrjes