Faktoje.al

  • Dezinformimi në Ballkanin Perëndimor “e përbashkëta” e politikës në Shqipëri
  • 11 miliardë lekë për ujësjellësat në 21 bashki, por asnjëra me 24 orë ujë
  • FAKTOJE dhe Dita Ndërkombëtare e Verifikimit të Fakteve