e drejta per informim

  • E drejta për informim vështirësohet gjatë pandemisë “COVID-19”
  • Bashkia Tiranë refuzon të japë informacion, as Komisioneri “nuk zgjidh hall”